DAGORDNING

Hertsöns Områdesgrupp 2019-04-23
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli


§34 Mötets öppnande
§35 Godkännande av dagordning
§36 Val av sekreterare
§37 Godkännande av föregående protokoll
§38 Info från Heimstaden – Rick Esberg
§39 Valborgsfirandet – Gustav Uusihannu (Hoppas du kan vara på plats??)
§40 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer
§41 Övriga frågor
§42 Nästa möte 28/5 – Ev. förslag på innehåll
§43 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30

Lämna en kommentar