LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Områdesgruppens Yttrande

Yttrande avseende samråd om Tillståndsansökan för Järn & Ståltillverning, Svartön Luleå

Hertsön/Lerbäckens Områdesgrupp lämnar härmed följande yttrande om ovanstående Tillståndsansökan. Vi har erhållit vederhäftig information vid två av våra medlemsmöten samt deltagit i samrådsinformation på Vetenskapens Hus den 17/1 2023.

Hertsön är som bekant ett bostadsområde i Svartöns närhet och kan därmed påverkas av utbyggnadsplanerna.

Yttrande:

Lämna en kommentar