LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Områdesgruppens Yttrande

Yttrande avseende samråd om Tillståndsansökan för Järn & Ståltillverning, Svartön Luleå

Hertsön/Lerbäckens Områdesgrupp lämnar härmed följande yttrande om ovanstående Tillståndsansökan. Vi har erhållit vederhäftig information vid två av våra medlemsmöten samt deltagit i samrådsinformation på Vetenskapens Hus den 17/1 2023.

Hertsön är som bekant ett bostadsområde i Svartöns närhet och kan därmed påverkas av utbyggnadsplanerna.

Yttrande:

Lämna en kommentar