Ny mötesplats på Hertsön under våren 2023

Lulebo arbetar för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön. Under våren 2023 öppnas lokalen på Domherregränd 5 upp för möten, kreativitet och social gemenskap!

Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och där alla vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan fungera för föreningsverksamhet, öppna events, möten och dialoger för såväl barn och unga som vuxna och äldre Hertsöbor. Även samtal och aktiviteter som handlar om framtidens Hertsön och andra samhälls- och näringslivsfrågor kan rymmas här.

Under våren håller Lulebo dialoger med olika tänkbara samverkanspartners och finansiärer samt, såklart, med Hertsöborna. Mer information om datum och tidpunkter för detta publiceras inom kort.

Vad ska hända här? Dialogcafé 9:e februari
Kontakta oss
Har du frågor om den nya mötesplatsen eller förslag på aktörer, verksamhet och aktiviteter som skulle fungera för lokalen och för Hertsöborna?

hertsopiloten@lulebo.se

Lämna en kommentar