SATSNINGAR PÅ SPOVGRÄND

Luleå kommun kommer att bygga om alla vatten- och avloppsledningar på gatan Spovgränd på Hertsön för att öka kapaciteten på va-nätet. Vi bygger samtidigt om gatuområdet för att höja trafiksäkerheten och vägstandarden i området.

Åtgärderna påbörjas under hösten 2013, preliminärt i september. Projektet beräknas tidigast vara klart under sommarhalvåret 2014 och avslutas då med justeringar och asfaltering. Beroende på yttre omständigheter kan projektets avslutningstid eventuellt dröja något längre.
Vi bjuder in alla fastighetsägare till informationsmöte.

Mera på lulea.se»

Lämna en kommentar