OMRÅDESGRUPPEN

HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP
senaste mötet 2013-04-17 | 10.00-12.00

§32 Ordföranden öppnade möte med en presentationsrunda för att sedan överlämna ordet till Eva Öhrling från hemslöjdsföreningen och Norrbotten Museum. eva.ohrling@live.se, 070 – 33 66 996. Eva bad områdesgruppen bejakande till ett förslag om att ansöka medel hos NLL för en slöjdklubb med ledare under 2014 i fritidsgårdens lokaler med cirka tio träffar en lördag i månaden. Eva visade upp exempel på slöjdalster som kan bli aktuella…

Se hela mötesprotokollet

Nästa möte tisdag 2013-05-14 klockan 10-12 LSK kansli

 

Lämna en kommentar