NY MÖTESPLATS PÅ HERTSÖN

Förslag till detaljplan
Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis utbildningslokaler samt även kommersiella funktioner som exempelvis en ”bazaar” där försäljare kan hyra in sig. Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten. Läs mera»

Lämna en kommentar