Öppet forum – Hertsö badhus

Renovera eller bygga nytt?
Välkommen till medborgardialog om framtiden för Luleås badanläggningar.
Öppet forum 27 maj klockan 18.30-20.00 på Ängsskolan.

Hertsö badhus och Aronsbadet är i stort behov av renovering.
Så är det med de flesta badanläggningar som är byggda i Sverige under 1970-talet.
Projekteringen för Hertsö badhus indikerade på att kostnaderna skulle rusa i höjden. Kommunen tycker
därför att det är bättre att även utreda en eventuell ny badanläggning innan beslut fattas.
Läs mer på www.lulea.se/hasa

 

Lämna en kommentar