Medborgarträffar om Kronanvägen

”Tre medborgarträffar har planerats i samband med arbetet med detaljplaneprogrammet för Kronan 1: 1 m.fl., Kronanvägen. Syftet med medborgarträffarna
är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas
i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande.
De som bor, använder och på något annat sätt
berörs av det som händer inom programområdet har störst kunskap om just det området. Denna kunskap
är viktig för kommunen att ta del av när staden utvecklas och förändringar planeras.
Kommande medborgarträff
Under det andra mötet 18 september följer vi upp inkomna synpunkter och förslag. Du som var med på det första mötet får nu möjlighet att se vad som
hände med dina synpunkter. Du som inte deltog på
det första mötet har chansen att se och höra vad som är på gång.
Datum : 18 september 2013
Tid: kl 18:00
Lokal: Furuparkskolans matsal

Viktig information för oss på Hertsön, Lerbäcken och övriga Hertsölandet om nya Kronanvägen.

Befolkningen på Hertsön växer
De är vi som i huvudsak kommer att nyttja vägen.
Hertsön växer när bl.a. Hertsöheden byggs ut.
Det vore på sin plats med ett informationsmöte om
nya Kronanvägen i t.ex. Hertsöskolans aula
Läs mera på Kommunens hemsida
Känns som att Hertsön blir bortglömd i sammanhanget.

Lämna en kommentar