Islamiskt center, Hertsö centrum

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis utbildningslokaler samt även kommersiella funktioner som exempelvis en ”bazaar” där försäljare kan hyra in sig. Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten.
Mera på Luleå kommuns hemsida
(om sidan inte är flyttad till ny adress – vilket är vanligt på kommunens hemsida)

Lämna en kommentar