Kommande Områdesmöte

NÄSTA OMRÅDESMÖTE
DAG: Tisdagen den 29 oktober
TID : kl. 10.00 – 12.00
PLATS: LSK:s Kansli
DAGORDNING
§77 Mötets öppnande
§78 Godkännande av dagordning
§79 Val av sekreterare för mötet
§80 Godkännande av föregående protokoll
§81 Budget och aktivitetsplan 2014
§82 Hertsön 40 år
§83 Julmarknad 7 December
§84 Julfika i gallerian
§85 Jullunch december
§86 Luleå Fritid Anna Kovisto
§87 Hertsöns Nätverk
§88 Övriga frågor
§89 Nästa möte
§90 Mötets avslutande
Fika finns från 09.30

Områdessamordnaren
Karl Degerman
Välkommen!

Läs mera om Områdesgruppen

Lämna en kommentar