Dags för områdesmöte


DAG:Tisdag 3 December
TID  :10.00
PLATS:Klubbhuset Luleå.SK
DAGORDNING
 • 91 Mötets öppnande
 • 92 Godkännande av dagordning
 • 93 Godkännande av dagordning
 • 94 Hertsön 40 år
 • 95 Julmarknad 7 December
 • 96 Julfika i gallerian 12 December
 • 97 Jullunch 17 December
 • 98 Årsammanfattning 2013
 • 99 Hertsöns nätverk
 • 100 Övriga frågor
 • 101 Nästa möte
 • 102 Mötets avslutande

Områdessamordnaren
Karl Degerman
Välkommen

Lämna en kommentar