Årets första Områdesmöte

DAGORDNING 
Dag:Tisdag 28 Januari 
Tid :13.00-15.00 
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande för 2014
 • Val av sekreterare för 2014
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Banankullarnas framtid(info Malin Jansson landskapsarkitekt Luleå kommun)
 • Fria potten 2014
 • Hertsöns nätverk
 • Övriga frågor
 • Nästa möte
 • Mötets avslutande
Du som vill fika kan komma kl.12.30 
Välkommen områdessamordnaren

Lämna en kommentar