Områdesgruppens januarimöte

Banankullarnas framtid
Under en tid av 2014-2016 kommer en översyn av parkområdet på Hertsön att göras.
Utöver förslaget på en grillplats med tak vid Banankullen så måste marken beredas med bla. dikesgrävning.
En gång- och cykelbana bör göras så man kan ta sig från Hertsö Centrum ner till vattnet.
I maj månad kan vi eventuellt börja lite smått med arbetet. Till hösten kan vi eventuellt börja bygga grillplatsen.

Badhuset
Ett nytt badhus är planertat till hösten 2017, allt hänger på om det finns pengar

Läs mera på Områdesgruppen sida»

Lämna en kommentar