Från områdesmötet i februari

§ 16 Inkomna skrivelser
a/ Bodil Edenhagens skrivelse angående båtuppläggningsplatsen på Hertsön.
En allaktivitetsbana både för stora som för små där företag kan ha
Sponsorskyltar. Söka medel från Boverket.
Se Bilaga 1

b/ Bertil Henrikssons skrivelse om förslag till utveckling av bostadsområdet Hertsön.
Se Bilaga 2

Mötesprotokollet från 27 februari

Lämna en kommentar