Dagordning för områdesmötet 24-april

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-04-24
Tid och Plats: 10.00-12.00 på LSK:s kansli

§31 Mötets öppnande
§32 Godkännande av dagordning
§33 Val av sekreterare
§34 Godkännande av föregående protokoll
§35 Heimstaden , ev. besök av Rikard Paulsson – ej fått OK än idag..
§36 Inkomna skrivelse
 Kontaktpersoner Områdesgruppen, bifogas
 Sommarlovsaktiviteter. Bifogas
§37 Hertsö Nätverk – Rapporter från medlemsorganisationer
 Valborgsfirande – Hur är läget Gustav?
§38 Övriga frågor
§39 Nästa möte
§40 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från kl. 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.