20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dagordning för områdesmötet 24-april

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2018-04-24
Tid och Plats: 10.00-12.00 på LSK:s kansli

§31 Mötets öppnande
§32 Godkännande av dagordning
§33 Val av sekreterare
§34 Godkännande av föregående protokoll
§35 Heimstaden , ev. besök av Rikard Paulsson – ej fått OK än idag..
§36 Inkomna skrivelse
 Kontaktpersoner Områdesgruppen, bifogas
 Sommarlovsaktiviteter. Bifogas
§37 Hertsö Nätverk – Rapporter från medlemsorganisationer
 Valborgsfirande – Hur är läget Gustav?
§38 Övriga frågor
§39 Nästa möte
§40 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från kl. 09.30

Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar