Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken

35 personer ville bidra till ett förbättrat förslag

På måndagskvällen träffades medborgare och politiker i Hertsöskolans matsal för att prata om den långsiktiga utvecklingen av Hertsön och Lerbäcken

Niklas Nordström och Maritha Meethz hälsade alla välkomna och deltagarna fick en introduktion av tjänstemannaförslaget, innan dialogerna kring borden tog vid. Grupparbetena resulterade i många förslag och synpunkter.

– Det lönar sig att engagera sig. Även om det tagit tid har vi ett konkret exempel i placeringen av det nya badhuset, säger Niklas Nordström

– Det känns bra att det finns så engagerade invånare på Hertsön och Lerbäcken. Det är även betydelsefullt att det finns en så väl fungerande och aktiv områdesgrupp, med många aktiva föreningar, säger Maritha Meethz.

Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet med att förfina förslaget till Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken.

Dokumentation från mötet finns inom kort på utvecklingsplanens hemsida.

Lämna en kommentar