Här byggs det nya badhuset

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag är att placera badhuset nordväst om Hertsöskolan. Att det föll på just den platsen beror på att det är mest lämpat utifrån ytbehov, närhet till busshållplats, anslutande gång- och cykelvägar samt parkering.

– Den sammanvägda bedömningen är att det är det bästa alternativet. Vi har tittat på många aspekter, ekonomi bland annat. När man gör en lokaliseringsutredning tittar man på olika alternativ. Det finns för och nackdelar som vi tittar på, säger Jesper Klefsjö, tillförordnad stadsbyggnadschef.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslaget i samarbete med fritidsförvaltningen som tittat på platsens tillgänglighet. Det är Stadsbyggnadsnämnden som formellt tar beslut nästa vecka.

Om förslaget klubbas igenom kommer det innebära att restaurangen Bamboo måste flytta.
Mera…

Lämna en kommentar