Har du fått ett blått kuvert

HLV – Hälsa på lika villkor? är en undersökning som genomförs just nu. I juni bryts datainsamlingen.
I dagarna har vi fått statistik som visar att Luleå har en svarsfrekvens på 39,78%. Samordnarna av enkäten har som mål att enkäten ska nå 50 procents svarsfrekvens, för att det ska gå att använda svaren som underlag för prioriteringar av resurser. Läs mera

Lämna en kommentar