Vad ska den nya förskolan på Hertsön heta?

Av Lulå Kommun
Förskolorna Norrgården och Hertsölund flyttar ihop i den nya förskolan. Det blir en nystart, i ett nytt hus och med ett nytt gemensamt namn. Vad tycker du att den nya förskolan ska heta? Var med och föreslå ett nytt namn som stärker förskolans identitet och plats. Skicka in ditt bidrag senast 27 maj 2018.

Namnet på förskolan ska ha anknytning till platsen/närområdet. Vi vill också gärna att namnet har koppling till den pedagogiska verksamhetsidén där barnet är i centrum. Det är det som vi bygger miljön, förhållningssättet, organisationen och kunskapssynen kring.

Till namntävlingens formulär

Så här tänker vi oss den nya förskolan/Verksamhetsidén:
En förskola för framtiden, för 2000-talet.
En demokratisk mötesplats för barns lek, lärande, utveckling, inflytande och delaktighet.
En välkomnande förskola med en miljö som är både trygg och utmanande. En inspirerande miljö som inbjuder till lek och lärande.
En plats där barn får prova, undersöka, på många olika sätt genom ett projekterande och reflekterande arbetssätt.
Utegården, ett uterum för kunskap och lärande, med miljö och material för kunskapsskapande och utforskande. Ett rum där årstider, naturmaterial och själva naturen utgör en pedagogisk lärmiljö.
En förskola som vill kommunicera med närmiljön, kulturen, staden och omvärlden.

Lämna en kommentar