Miljövänliga material ska testat på Hertsöns konstgräsplaner

Olivkärnor och specialsand kan vara lösningen på problemet med spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Nu anläggs två testplaner på Hertsö IP som följs med spänning av kommunerna i de norra delarna av landet.

Konstgräsplaner är överlag en stor investering och projektet på Hertsön är av intresse för alla kommuner. I förlängningen är det kommunerna som kommer stå med ansvaret att byta ut granulatet.

Patrik Bylin, kultur- och fritidschef, tror att Luleå ligger högt upp på listan bland kommuner vad gäller konstgrästätheten och trenden är att det blir allt fler konstgräs.

– Det finns gott om planer men vi har en stor föreningsverksamhet också.

Norrmedia

  • Två nya och miljövänliga material ska testat på Hertsöns nya konstgräsplaner

Lämna en kommentar