LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Beskedet från kommunen

Norrleden är prioriterad, men varken tidsplan eller finansiering är löst. En kombinerad järnvägs- och vägbro i samband med Norrbotniabanans bygge kan vara möjlig.

Det var beskedet från Luleå kommun vid det rådslag som hölls om framtida trafikproppar.

– Vi arbetar tillsammans med Trafikverket på en lösning av transporterna till och från Luleå hamn och Hertsöfältet. En ny dragning via E 4:an i Rutvik skulle lösa mycket, sade Robert Eriksson, avdelningschef för stadsplanering.


Maria Nordgren, tillväxt- och hållbarhetschef vid Luleå kommun, lyfte fram samverkan mellan kommun och bransch, och rappare handläggning hos kommunen. Detta i kombination med åtgärder på kort och lång sikt, exempelvis att tillfälligt bygga om rondeller fram till att Norrleden är på plats.

– Vi måste ta höjd för snabba åtgärder, sade hon.

kuriren.nu/framtidsfabriken

Lämna en kommentar