Beskedet från kommunen

Norrleden är prioriterad, men varken tidsplan eller finansiering är löst. En kombinerad järnvägs- och vägbro i samband med Norrbotniabanans bygge kan vara möjlig.

Det var beskedet från Luleå kommun vid det rådslag som hölls om framtida trafikproppar.

– Vi arbetar tillsammans med Trafikverket på en lösning av transporterna till och från Luleå hamn och Hertsöfältet. En ny dragning via E 4:an i Rutvik skulle lösa mycket, sade Robert Eriksson, avdelningschef för stadsplanering.


Maria Nordgren, tillväxt- och hållbarhetschef vid Luleå kommun, lyfte fram samverkan mellan kommun och bransch, och rappare handläggning hos kommunen. Detta i kombination med åtgärder på kort och lång sikt, exempelvis att tillfälligt bygga om rondeller fram till att Norrleden är på plats.

– Vi måste ta höjd för snabba åtgärder, sade hon.

kuriren.nu/framtidsfabriken

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com