Ny gång- och cykelväg på Avaviksvägen Hertsön

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs Avaviksvägen längst ut på bostadsområdet Hertsön.

Arbetet sker i samband med LUMIREs arbete med Östra länken och planeras till våren 2023. I ett senare skede planeras en förlängning av gång- och cykelvägen längs Hertsövägen samt efter Gräsörvägen inne på Hertsöfältet.

Lämna en kommentar