LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Östra länken

2023-2024 handlar det främst om Svartöstaden och Hertsön
Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar vi oss de områden där människor bor. Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön då vi startar upp jobbet november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark. Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas. Vi är tacksamma för det fina samarbete som inletts med Hertsö ridhus, och har fokus på att verksamheten ska kunna fortlöpa så gott som möjligt.

Lämna en kommentar