LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Östra länken

2023-2024 handlar det främst om Svartöstaden och Hertsön
Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar vi oss de områden där människor bor. Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön då vi startar upp jobbet november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark. Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas. Vi är tacksamma för det fina samarbete som inletts med Hertsö ridhus, och har fokus på att verksamheten ska kunna fortlöpa så gott som möjligt.

Lämna en kommentar