Många kom när den nya mötesplatsen visades upp

Lulebo vill skapa en plats med ett myller av olika verksamheter och människor i alla åldrar. Under torsdagen var det dialogkafé på Domherregränd 5 – Hertsöns blivande möteslokal.

De senaste åren har Lulebos lokal på Domherregränd stått tom. I folkmun kallas lokalen för ”gamla Servus” efter att lokalen i många år fungerade som matbutik. Den senaste verksamheten som drevs i lokalen var praktik för arbetssökande under namnet Idérum. Under en period hade Lulebo ambitionen att hitta en ny hyresgäst men i slutet av 2022 ändrades inriktningen. Nu ska det bli en mötesplats för de som bor och verkar på Hertsön.

Förhoppningen hos Lulebo är att det blir en bredd i både verksamhet och åldersspann hos de som kommer använda sig av ”gamla Servus”. Möteslokaler likt dessa har varit efterfrågat på Hertsön, enligt Ulrika Enbom Karlsson, hållbarhetsansvarig hos Lulebo.

– Vi vill ha en mötesplats full av liv och inga stängda dörrar. Vi vill göra så att Hertsöborna känner att det här är deras ställe, säger hon […]

Mera på Norr media


Lämna en kommentar