Logistiknavet i den gröna omställningen

Nya Luleå Hamn är logistiknavet i den gröna industriella revolutionen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort.

Det är här gods ska fraktas in och ut för de nya fossilfria industrierna; H2 Green Steel, LKAB, SSAB och ett flertal andra större industrier.

Det finns även nya planer på en stor konstgödselfabrik i Luleå Industripark, som spanska Grupo Fertiberia planerar att uppföra, och en batterianodfabrik som Talga förväntas bygga.

– Vi ser stora möjligheter för en stark, långsiktig expansion av Nya Luleå Hamn. När det här gröna industriella klustret är realiserat kommer det i sig att generera intresse från fler aktörer. Det är lärdomen från andra starka klusterbildningar som driver världsledande utveckling, konstaterar Dahl.

Den nu aktuella intresseförfrågan rör bland annat allvädersterminaler, coils-hotell, anslutande järnväg samt befintliga hamnanläggningar i den allmänna hamnen. Tanken är att inleda dialoger med intressenter så snart som möjligt efter offentliggörandet av RFI:n i februari.

– Vi vill ha en stabil och långsiktig lösning som är lönsam för operatören, attraktiv för kunder och väl fungerande för oss. Vi kommer att vara noggranna med att få till stånd en så optimal lösning som möjligt i dialog med aktuella intressenter, avslutar Dahl.


Luleå hamn

Lämna en kommentar