Hertsön platsen där Luleås framtid skapas

Läst på Vårt Luleå
Förändringens vindar blåser in över Hertsön som nu är platsen där Luleås framtid skapas. Det byggs nytt och satsas på både bostäder, butiker, skola och infrastruktur. Området har en central placering i den gröna omställning som nu sker, i direkt anslutning till Luleå Industripark.

Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Storsatsningen på Luleå Industripark berör Hertsön då flera nya etableringar ska byggas på Hertsöfältet. Satsningar som är tänkta att generera många fler arbetstillfällen till kommunen i stort och som på sikt är nödvändiga för en hållbar tillväxt.

– Vi har förberett för de nya företagen som ska börja bygga på Hertsöfältet. Vi har bland annat avverkat skog och byggt omledning- och byggvägar säger Emma Sailamaa, projektledare för det nya industriområdet som är en del i Luleå Industripark.

Nytt bostadsområde på Hertsöheden skapar ringar på vattnet

Även Coop har uppmärksammat att solen åter lyser över Hertsön och planerar att satsa över 50 miljoner kronor på en ny matbutik. – ”Området kommer att växa väsentligt”, säger man från ägarhåll. Butiken med tillhörande parkering är tänkt att byggas mellan Smedjevägen, Avaviksvägen och Hertsövägen.

Anledningen heter Hertsöheden. Luleås nästa investering på bostadsbyggande i kommunen. Medan området Kronan fortfarande fylls med nya fastigheter och boende ligger ritningarna för Hertsöheden glödheta på ritbordet. Här ska framtiden byggas. Här ska Luleå ge plats till befintliga Luleåbor och de efterlängtade nyinflyttade som ser tjusningen i att bo nära stadens puls och den rogivande naturen.

– Här vill Luleå kommun skapa bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen, säger planarkitekt Mia Ozoh, Luleå kommun inför storsatsningen på nytt bostadsområde. Området ska byggas med både tekniskt och socialt innovativa lösningar för att på bästa sätt möta den samhällsomvandling som Norrbotten står inför. Utmaningen är att växa snabbt men samtidigt bygga långsiktigt och hållbart.

Tålamod och tolerans är betydelsefullt

Så, Hertsön är glödhett nu. Förhoppningen är att tillväxten och de nya etableringarna skapar framtidstro och tolerans från Hertsöbornas sida.

– Vi får räkna med några år av trafikstörningar och byggstök som redan börjat och dessutom kommer att bli åtskilligt mer påtagliga, säger Lisa Wallgren, projektledare för Luleå Industripark, Hertsöfältet.

Lämna en kommentar