LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Pågående huvudförhandlingen om Nunasvaara

Tisdagen den 31 januari 2023 startade huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om Talgas tänkta grafitbrytning vid Nunasvaara södra.

Platsen är satt till Quality hotel på Storgatan i Luleå där domstolen för kommande veckor upprättat en provisorisk rättssal. De första förhandlingsdagarna bevakades av flera media vilka intervjuat såväl Talga som samebyarna och naturskyddsföreningen.

Frågor dessa parter lyft under förhandlingens inledande dagar har främst rört ämnen såsom vatten- och dammhantering, biologisk mångfald, koppling till andra, närliggande fyndigheter, liksom generell påverkan på näringen – och Talgas team som inkluderar jurister liksom teknikkonsulter har stått redo att besvara frågorna.

Huvudförhandlingen planeras att pågå under fyra veckor där bolaget ska redogöra för sin planerade verksamhet och där alla berörda intressenter ska få komma till tals för att ge sin syn på saken. Domstolen representeras i sin tur av en rådman, två tekniska råd samt två särskilda ledamöter.

Den s.k. Vittangigrafiten i norra Sverige räknas som en av världens finaste grafittillgångar och lämpar sig särskilt väl för batterianodsproduktion.

Domstolsförhandlingen planeras pågå t.o.m. den 23 februari.

Lämna en kommentar