Följ kommunfullmäktiges möten

Den sista måndagen i varje månad sammanträder kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ.. Mötena är öppna för allmänheten. Den som vill är välkommen att följa dem på plats i Stadshusets sessionssal. Nu har du också möjligheten att se mötet via direktsänd webb-tv, på https://lulea.se

Kommunfullmäktiges möten

Du är alltid välkommen att vara med och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå stadshus. Mötet börjar klockan 13:15 och hålls alltid den sista måndagen i månaden. Sammanträdena sänds live på webben och du kan välja att se filmen i efterhand, under en tidsbegränsad period. Du kan även lyssna via Radio Luleå på 89,3 MHz.

Kommunfullmäktige via webb-tv

Kommunfullmäktige nästa sammanträde hålls måndag den 27 februari 2023, klockan 13.15 i Luleå stadshus. Då har du även möjligheten att följa fullmäktige via webb-tv. Sändningen startar cirka 30 minuter innan mötets start..Besök kommunens webbplats luleå.se för länk til lsändningen.

Kommunfullmäktige sammanträder
måndagar kl. 13:15.

30 januari 2023
27 februari 2023
27 mars 2023
24 april 2023
22 maj 2023
19 juni 2023
20 juni 2023, kl. 9.00
28 augusti 2023
25 september 2023
23 oktober 2023
20 november 2023
18 december 2023

Lämna en kommentar