LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Isbrytarna byggs för metanol

Sveriges nya isbrytare ska förberedas för metanoldrift. De blir därmed världens potentiellt första isbrytare att köras på metanol. Nu går utvecklingsprocessen vidare till nästa fas.

Beslutet att bygga minst två nya svenska isbrytare togs i slutet av förra året. Det första fartyget är planerat för leverans 2026 och nästa ungefär ett år senare. Nu pågår en upphandling hos Sjöfartsverket om vilket varv som ska bygga dem. Enligt myndigheten siktar man på att lägga en beställning på två fartyg i september i år och börja förbereda för byggstart direkt.

Designen av de nya svenska isbrytarna – modell Aker ARC 130 S – har gjorts av finska Aker Arctic Technology i nära samarbete med Sjöfartsverket. Det var i november 2020 som Aker Arctic fick i uppdrag av Sjöfartsverket och finska Trafikledsverket att designa nästa generations isbrytare. Designkriterierna var bland annat att de ska kunna bryta en bredare ränna än de befintliga, vara billiga i drift och underhåll samt klara en övergång till fossilfritt bränsle senast 2030.

Metanol mest lämpligt

Aker Arctic Technology har i en studie jämfört olika framtida bränslen för isbrytare.

– Utifrån vår forskning kom vi fram till att metanol är det mest lämpliga bränslet ur ett tekniskt perspektiv, och ger den längsta autonomitiden vilket är avgörande vid isbrytning, säger Tuomas Romu, chefsdesigner hos Aker Arctic Technology i ett pressmeddelande.

Enligt Aker Arctic blir de svenska isbrytarna de första i världen som byggs redo för metanoldrift, och potentiellt blir de världens första isbrytare som körs på metanol.

– Planen nu är att bygga isbrytarna för fossilfri förnybar dieselolja (HVO) inledningsvis och att de är redo för metanol så fort tekniken har mognat och tillgången på bränsle är säkrad, säger Dan Broström, projektledare på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Man påpekar dock att tekniken utvecklas snabbt, varför det kan bli aktuellt att bygga för biometanol direkt.

70 procent lägre utsläpp än Atle

Enligt Maximilian Vocke, projektledare på Aker Arctic Technology, var målet att designa ett fartyg med 70 procent lägre utsläpp än isbrytarna i Atle-klassen.

– Enligt våra beräknade livscykelkostnader (LCC) och livscykelbedömning (LCA) så överträffar vi det målet med god marginal, säger han i pressmeddelandet.

Lämna en kommentar