20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

DAGORDNING NÄSTA OMRÅDESMÖTE

Dag:Tisdag 23 september Tid :10.00-12.00 Plats:Klubbhuset Luleå.SK DAGORDNING §88 Mötets öppnade §89 Godkännande av dagordning §90 Val av sekreterare för mötet §91 Godkännade av protokoll §92 Inkomna skrivelser §93 Trygghetsvandring 1 Oktober §94 Grillplats Banankullen §95 Höstavslutning §96 Konstverk Hertsöcentrum §97 Hertsöns nätverk §98 Övriga frågor §99 Nästa möte §100 Mötets avslutande Vi fikar från … Läs mer

Från områdesmötet i maj

Nu finns det 6 st. lamm på Miljögården. Miljögårdens Café är öppet även på helgerna kl. 11.00 – 14.00. Hertsödagens loppmarknaden är fullbokad sen lång tid tillbaka. Däremot kan föreningar som vill visa upp sig fortfarande boka in sig LSK: Alla serier är i full gång nu. Det har föregåtts av flera kurser för ledare och … Läs mer

Dagordning för Områdesgruppens möte 27-maj

§ 51 Mötets öppnande § 52 Godkännande av dagordning § 53 Val av sekreterare för mötet § 54 Godkännande av förgående protokoll § 55 Inkomna skrivelser § 56 Hjärt o lungsjuka info § 57 Familjedag på Hertsön 14 juni § 58 Hertsödagen § 59 Konstverk i Hertsö centrum § 60 Hertsöns nätverk § 61 Övriga … Läs mer

Från Områdesgruppen 29 april

Hertsö badhus Beatrice Andersson: Det är beräknat att badhuset ska stå klart senast 2018. Det diskuteras väldigt mycket om hur det ska se ut och vilken plats det ska byggas på. Den 12/5 kl. 18.00 – 20.00 kommer det att hållas en medborgardialog i Hertsöskolans matsal. Tanken är att det också ska bli en mötesplats … Läs mer