Nya Hertsötorget

Ljuset har återvänt till Hertsön I över två år har upprustningen av Hertsö Centrum pågått.– Jag är väldigt glad och stolt över att få inviga den nya mötesplatsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i utformningen. Jag vet att ni har väntat länge och varit tålmodiga, sa Stålnacke.NSD» Nya Hertsö … Läs mer

Islamiskt center, Hertsö centrum

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis … Läs mer

Medborgarträffar om Kronanvägen

”Tre medborgarträffar har planerats i samband med arbetet med detaljplaneprogrammet för Kronan 1: 1 m.fl., Kronanvägen. Syftet med medborgarträffarna är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande. De som bor, använder och på något annat sätt berörs av det som händer inom … Läs mer

Stor Auktion på Hertsö miljögård

  Stor auktion på Hertsö Miljögård/Gamla Lövskärsvägen 5 Luleå söndagen den 18 augusti kl: 11:00-16:00 visning kl:10:00 servering – miljögårdens go fika samt mackor och varmkorv. Parkeringar kommer att vara begränsade, så ta gärna cykeln eller promenera om ni bor nära. För information om vad som ska säljas se kommande annons i lokala dagspressen, eller … Läs mer

Invigning Hertsö centrum 21 september

Ideérna om vad som skall hända under invigningsdagen är många. Att arrangera tillställningar på Hertsön är ju ingen nyhet för arbetsgruppen som består av representanter från PRO, Lulebo, Hertsö områdesgrupp och Luleå Kommun. Närmast på tur står den traditionella Hertsödagen den 10 augusti som hålls för niode året i rad och därefter sker invigningsevenemanget. – … Läs mer

Vägen till Ormberget tillfälligt omdragen

Under sommaren/hösten har den nya skidstation på Ormberget vuxit fram med sin stora yta, fullstor skjutvall för 31 banor, sekretariat, förrådsbyggnader, garage för pistmaskin och mycket mer. Tillfällig vägsträckning vecka 32-33 Vecka 32-33 kommer skidtunneln under vägen att bytas till en större, under den tiden kommer vägen att stängas av, men en förbifart via motionsspåret … Läs mer

UTSMYCKAD TUNNEL PÅ HERTSÖN

Tunneln under Backmyrvägen vid Hertsö IP är nu officiellt invigd efter att ha blivit målad av elva ungdomar i D.I.O.R-projektet. Nu är tunneln vid Backmyrvägen invigd och ungdomarna som jobbat med projektet tackades av ordföranden för Tekniska förvaltningen, Lenita Ericsson. Ungdomarna fick mycket beröm från alla som kom till invigningen. Projektledaren Katarina Leinikka var också … Läs mer

Sommarsimskola

Välkommen på sommarsimskola på Hertsö badhus mellan den 10 juni och den 20 juni. Simskolan pågår måndag – fredag första veckan och måndag – torsdag andra veckan och omfattar alltså 9 tillfällen. Simskolan kostar 500 kr per person och erbjuds till barn födda 2007 och tidigare. Läs mera…