Hertsöskolan har behov av renoveringsåtgärder

En utredning visar att Hertsöskolans lokaler har behov av omfattande renoveringsåtgärder. Av den anledningen söks nu ersättningslokaler till Hertsöskolans elever och personal. Utifrån det som framkommit av utredningen behöver åtgärder vidtas för att säkerställa en god arbetsmiljö för elever och personal. – Vi tittar just nu på olika alternativ på lösningar för att ha lokaler … Läs mer