Hertsöskolan har behov av renoveringsåtgärder

En utredning visar att Hertsöskolans lokaler har behov av omfattande renoveringsåtgärder. Av den anledningen söks nu ersättningslokaler till Hertsöskolans elever och personal.

Utifrån det som framkommit av utredningen behöver åtgärder vidtas för att säkerställa en god arbetsmiljö för elever och personal.

– Vi tittar just nu på olika alternativ på lösningar för att ha lokaler till elever och personal från höstterminens start, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför just nu en investeringsanalys av Hertsöns upptagningsområde med anledning av Hertsöskolans omfattande renoveringsbehov.

– 60-70 tals byggnaderna börjar ha uppnått sin tekniska livslängd, vilket innebär stora utmaningar för Luleå kommun, säger Fredrik Thyselius, fastighetschef.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar