HERTSÖLOPPET

Samling kl. 18:00 Uppvärmning på Hertsöns idrottsplats. Start kl. 18:30. Efter loppet bjuder vi på fika. Alla deltagare som fullföljer loppet har chansen att vinna fina priser…

LULEÅS HETASTE MAJBRASA

Banankullen Hertsön Valborgsmässoafton 2013 Vi tänder kl. 19:00 Gratis korv att grilla för alla. Försäljning av kaffe, fika, läsk och godis. Vårtal: Bengt Augustsson Välkommen! Arrangörer: Unga Örnar i sammarbete med Områdesgruppen

Scenen i Hertsöcentrum

Som bekant har man en längre period planerat flyttning av scenen från Hertsö centrum till Hertsö IP – nu är den nästan på plats. Här är den uppställd på parkeringen utanför Hertsö IP för översyn, det finns en del skavanker att åtgärda före premiären

OMRÅDESGRUPPEN

HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP senaste mötet 2013-04-17 | 10.00-12.00 §32 Ordföranden öppnade möte med en presentationsrunda för att sedan överlämna ordet till Eva Öhrling från hemslöjdsföreningen och Norrbotten Museum. eva.ohrling@live.se, 070 – 33 66 996. Eva bad områdesgruppen bejakande till ett förslag om att ansöka medel hos NLL för en slöjdklubb med ledare under 2014 i fritidsgårdens … Läs mer

SATSNINGAR PÅ SPOVGRÄND

Luleå kommun kommer att bygga om alla vatten- och avloppsledningar på gatan Spovgränd på Hertsön för att öka kapaciteten på va-nätet. Vi bygger samtidigt om gatuområdet för att höja trafiksäkerheten och vägstandarden i området. Åtgärderna påbörjas under hösten 2013, preliminärt i september. Projektet beräknas tidigast vara klart under sommarhalvåret 2014 och avslutas då med justeringar … Läs mer

VISION LULEÅ 2050

Under flera år har arbetet med Vision Luleå 2050 pågått. Under våren 2013 antas sex program som ska visa vad Luleå kommun ska göra och nå fram till 2020 för att närma sig visionen. Det innebär att vi byggt en viktig plattform för att kunna utveckla Luleå till en ännu mer attraktiv och hållbar stad. … Läs mer