Kommande Områdesmöte

NÄSTA OMRÅDESMÖTE DAG: Tisdagen den 29 oktober TID : kl. 10.00 – 12.00 PLATS: LSK:s Kansli DAGORDNING §77 Mötets öppnande §78 Godkännande av dagordning §79 Val av sekreterare för mötet §80 Godkännande av föregående protokoll §81 Budget och aktivitetsplan 2014 §82 Hertsön 40 år §83 Julmarknad 7 December §84 Julfika i gallerian §85 Jullunch december §86 Luleå Fritid … Läs mer

Nya Hertsötorget

Ljuset har återvänt till Hertsön I över två år har upprustningen av Hertsö Centrum pågått.– Jag är väldigt glad och stolt över att få inviga den nya mötesplatsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i utformningen. Jag vet att ni har väntat länge och varit tålmodiga, sa Stålnacke.NSD» Nya Hertsö … Läs mer

Islamiskt center, Hertsö centrum

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis … Läs mer

Medborgarträffar om Kronanvägen

”Tre medborgarträffar har planerats i samband med arbetet med detaljplaneprogrammet för Kronan 1: 1 m.fl., Kronanvägen. Syftet med medborgarträffarna är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande. De som bor, använder och på något annat sätt berörs av det som händer inom … Läs mer

Stor Auktion på Hertsö miljögård

  Stor auktion på Hertsö Miljögård/Gamla Lövskärsvägen 5 Luleå söndagen den 18 augusti kl: 11:00-16:00 visning kl:10:00 servering – miljögårdens go fika samt mackor och varmkorv. Parkeringar kommer att vara begränsade, så ta gärna cykeln eller promenera om ni bor nära. För information om vad som ska säljas se kommande annons i lokala dagspressen, eller … Läs mer