Kommande Områdesmöte

NÄSTA OMRÅDESMÖTE DAG: Tisdagen den 29 oktober TID : kl. 10.00 – 12.00 PLATS: LSK:s Kansli DAGORDNING §77 Mötets öppnande §78 Godkännande av dagordning §79 Val av sekreterare för mötet §80 Godkännande av föregående protokoll §81 Budget och aktivitetsplan 2014 §82 Hertsön 40 år §83 Julmarknad 7 December §84 Julfika i gallerian §85 Jullunch december §86 Luleå Fritid … Läs mer

Kabaré Vilse med Hertsö teaterförening

TEATERFÖRENINGENS KABARÉT VILSEskriven av Håkan Rudehill, med texter och musik gjorda efter teatergruppens improvisationer under våren. Föreställningen är fylld av scener, som kommenterar nutidsföreteelser, om vad som kan hända vid privatiseringar inom sjukvården, äldreomsorgen och vad som kan hända om kraftverksdammen i Suorva brister, då hela Luleå älvdal troligen kommer att utplånas. Hur kan ett … Läs mer

Nya Hertsötorget

Ljuset har återvänt till Hertsön I över två år har upprustningen av Hertsö Centrum pågått.– Jag är väldigt glad och stolt över att få inviga den nya mötesplatsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i utformningen. Jag vet att ni har väntat länge och varit tålmodiga, sa Stålnacke.NSD» Nya Hertsö … Läs mer

Islamiskt center, Hertsö centrum

Förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis … Läs mer

Medborgarträffar om Kronanvägen

“Tre medborgarträffar har planerats i samband med arbetet med detaljplaneprogrammet för Kronan 1: 1 m.fl., Kronanvägen. Syftet med medborgarträffarna är att säkerställa att synpunkter och kunskap fångas i rätt skede genom att ge medborgarna tillfälle till insyn, påverkan och medskapande. De som bor, använder och på något annat sätt berörs av det som händer inom … Läs mer

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.