Sommarsimskola

Välkommen på sommarsimskola på Hertsö badhus mellan den 10 juni och den 20 juni. Simskolan pågår måndag – fredag första veckan och måndag – torsdag andra veckan och omfattar alltså 9 tillfällen. Simskolan kostar 500 kr per person och erbjuds till barn födda 2007 och tidigare. Läs mera…

Öppet forum – Hertsö badhus

Renovera eller bygga nytt? Välkommen till medborgardialog om framtiden för Luleås badanläggningar. Öppet forum 27 maj klockan 18.30-20.00 på Ängsskolan. Hertsö badhus och Aronsbadet är i stort behov av renovering. Så är det med de flesta badanläggningar som är byggda i Sverige under 1970-talet. Projekteringen för Hertsö badhus indikerade på att kostnaderna skulle rusa i … Läs mer

NY MÖTESPLATS PÅ HERTSÖN

Förslag till detaljplanPlanens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské innehåller med bönsal, rum för tvagning m.m. Det islamiska centret ska även innehålla informationsfunktioner så som exempelvis utbildningslokaler samt även kommersiella funktioner som … Läs mer

Områdesgruppens möte 14-maj

Stefan Hult – Den gamla båtuppläggningsplatsen ser ut som en jättestor soptipp. Hur kan man göra denna plats så illa så att det liknar en sopstation?! Och till råga på allt gjort denna plats till en snötipp! Beslut: Stefan kontaktar ansvarig i kommunen. Förhoppningsvis tar det inte 9 år till innan det blir något fint … Läs mer

SVEDJESKOLAN FIRAR 40 ÅR

Svedjeskolan firar 40 år med Öppet hus 17 maj 40 år som skola och tre år som Luleås enda Kulturgrundskola. Det ska firas. Fredag 17 maj mellan kl. 09.00 och 13.15 är du välkommen att besöka Svedjeskolan på Hertsön. Se aktiviteter för dagen. Datum: Fredagen den 17 maj, 2013 Tid: kl. 9.00–13.15 Plats: Svedjeskolan, Svedjevägen … Läs mer

NYA KRONANVÄGEN

Syftet med vägen är bl.a. att Sammanbinda Luleås och västra stadsdelar. En efterlängtad väg som förkortar och förenklar bilåkandet från Hertsön till t.ex Storheden/Boden, Porsön och Råneå. Missade du mötet som hölls den 9 april 2013 eller vill läsa kommunens presentation om projektet Kronanvägen?  Se informationen här»

Områdesgruppens nästa möte

KOMMANDE OMRÅDESMÖTE Tisdag 14 maj | 10:00-12:00 | Luleå SK – kansliet DAGORDNING §43 Mötets öppnande §44 Godkännande av dagordning §45 Val av sekreterare för mötet §46 Godkännande av föregående protokoll §47 Hertsöloppet 16 Maj §48 Ansökan till familjedagen 15 Juni §49 Hertsön 40 år §50 Hertsöns nätverk §51 Övriga frågor §52 Nästa möte §53 … Läs mer

HERTSÖLOPPET

Samling kl. 18:00 Uppvärmning på Hertsöns idrottsplats. Start kl. 18:30. Efter loppet bjuder vi på fika. Alla deltagare som fullföljer loppet har chansen att vinna fina priser…

LULEÅS HETASTE MAJBRASA

Banankullen Hertsön Valborgsmässoafton 2013 Vi tänder kl. 19:00 Gratis korv att grilla för alla. Försäljning av kaffe, fika, läsk och godis. Vårtal: Bengt Augustsson Välkommen! Arrangörer: Unga Örnar i sammarbete med Områdesgruppen

Scenen i Hertsöcentrum

Som bekant har man en längre period planerat flyttning av scenen från Hertsö centrum till Hertsö IP – nu är den nästan på plats. Här är den uppställd på parkeringen utanför Hertsö IP för översyn, det finns en del skavanker att åtgärda före premiären