Områdesmöte

DAGORDNING Hertsöns Områdesgrupp 2018-02-27 Tid och Plats: 10.00-12.00 på LSK:s kansli §12 Mötets öppnande §13 Godkännande av dagordning §14 Val av sekreterare §15 Godkännande av föregående protokoll §16 Inkomna skrivelser ¤ Bodil Edenhagen, bifogas ¤ Bertil Henriksson, bifogas §17 Rapporter från medlemsorganisationer §18 Övriga frågor §19 Nästa möte §20 Mötets avslutning OBS! Fika finns från … Läs mer

Områdesgruppens möte 30 januari

Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp Nr 1 2018 Dag/Tid: Tisdag 30 januari kl. 10.00 – 12.00 Plats: LSK:s kansli Närvarande: §1 Mötets öppnande. Den nye ordföranden Bengt Augustsson förklarade mötet öppnat §2 Presentationer. Samtliga deltagare presenterade sig och den organisation de företräder §3 Val av sekreterare. Eftersom den tidigare sekreteraren Stefan Hult flyttat … Läs mer

Kommande områdesmöte

Välkomna till LSK:s kansli tisdag den 30/1 kl. 10.00 för årets första möte. Vi kommer bl.a. ta upp följande: verksamhetsplan – vad vill vi? fria potten lovaktiviteter – hälsoinsatser ny sekreterare efter Stefan mötesagenda 2018 Välkomna! Bengt Augustsson, ordf

Områdesmötet 2017-10-31

Några punkter från senaste områdesmötet Hela mötesprotokollet Julmarknad 2017 Karl Degerman: Det är fullbelagt med deltagare. Det är blandat föreningar och privata. Vi håller på med placeringarna nu. Bengt Augustsson: LSK har idag ca 3000 medlemmar och ca 700 ungdomar i sin verksamhet. Innebandyn som vi har börjat med går riktigt bra. Vi har 2 … Läs mer

Dagordning för nästa områdesmöte

Dag: tisdag 31 oktober Tid: 10.00 – 12.00 Plats: LSK:s Kansli § 70 Mötets öppnande § 71 Godkännande av dagordning § 72 Val av mötessekreterare § 73 Godkännande av föregående protokoll § 74 Inkomna skrivelser § 75 Festkommittén § 76 Julmarknad 2017 § 77 Hertsöns nätverk § 78 Övriga frågor § 79 Nästa möte § … Läs mer

Områdesmötet 26-september

Hertsödagen 2017 Det blev succé i år igen tack vare vädret. Rekord vad gäller utställare. Allt fungerade bra under dagen samt pubkvällen med trubaduren Mr Goofy (Håkan Sundbom). Julmarknaden 2017 Den går av stapeln den 9/12 kl. 10.00 – 15.00. Drygt 50 personer har bokat plats till dags dato. Eventuell underhållning blir i Biblioteket. Mårten … Läs mer

Områdesmötet september

KALLELSE TISDAG 26 SEPTEMBER KL.10.00-12.00 HERTSÖKYRKAN §57 MÖTETS ÖPPNANDE §58 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING §59 VAL AV MÖTESSEKRETERARE §60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING §61 INKOMNA SKRIVELSER §62 FESTKOMMITEN §63 HERTSÖDAGEN 2017 §64 JULMARKNAD 2017 §65 HERTSÖNS NÄTVERK §66 ÖVRIGA FRÅGOR §67 SAMORDNAREN SLUTAR §68 NÄSTA MÖTE §69 MÖTETS AVSLUTANDE VI FIKAR MELLAN 09.30-10.00 SEDAN KAN MAN ÄTA … Läs mer

Nytt från Hertsön

Några slumpade punkter från områdesmötet 23 maj Birgitta Lundkvist: I september startar vi en studiecirkel på bibblan för nybörjare på internet. Vi pratar om sociala medier, nyheter, underhållning, informationssökning och säkerhet. Det blir totalt 5 träffar med max 7-8 st. i gruppen. Man måste ha en egen dator, telefon eller surfplatta för att delta. Mer … Läs mer

Kallelse till områdesmöte

23 maj KL.10.00-12.00 Hertsökyrkan DAGORDNING § 45 Öppnande av mötet § 46 Godkännande av dagordning § 47 Val av mötessekreterare § 48 Godkännande av föregående protokoll § 49 Inkomna skrivelser § 50 Matlagningsgruppen § 52 Hertsöloppet 31 maj § 53 Hertsödagen 12 augusti § 54 Hertsöns nätverk § 55 Övriga frågor § 56 Nästa möte … Läs mer

Områdesgruppens mötesprotokoll 25-april

Devla Tomic: Det är utlovat att montern i gallerian ska ”renoveras” med plexiglas så man ser vad som döljer sig bakom väggarna när den är stängd. Tyvärr så verkar det inte hända något med den, vilket är tråkigt. Miljögården har helgöppet mellan kl. 11.00 – 14.00. I övrigt som vanligt på vardagarna. Bertil Henriksson: Har … Läs mer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com