”Hertsöns badhus bästa exemplet på slöseri”

Kurirens ledarredaktion möter Anders Josefsson, som sedan 2010 är Moderaternas gruppledare i Luleå. Foto 2024-04-22 Vad skulle bli bättre om ni kunde leda en borgerlig majoritet? Kommunen skulle till att börja med hålla hårdare i slantarna. Badhuset på Hertsön är det bästa exemplet senaste åren på slöseri med skattepengar. Sett till totalkapaciteten i kommunen behövs … Läs mer

Projekt Malmporten – då öppnas anbuden

Malmporten innebär att vinterfarleden till Luleå ska muddras till 15,2 meters djupgående och en ny djuphamn ska anläggas. Sjöfartsverket och Luleå hamn ansvarar för olika delar i projektet. – Jag lovar er, med regeringen i ryggen, det här kommer vi att göra. Tvivla inte på det, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när han … Läs mer

Amerikansk doldis tar järngrepp om svensk malm

Det är huggsexa om svensk järnmalm – och det är fler än Harald Mix-utmanaren H2 Green Steel som trängs i kön. Det har amerikanska Cargill insett. På kort tid har doldisjätten lyckats skaffa sig ensamrätt på all produktion från flera järnmalmsgruvor i Norden. Kampen om det svenska järnet hårdnar. Harald Mix stålutmanare H2 Green Steel … Läs mer

Beslut om tillfälliga entreprenörsbostäder

– Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Och den arbetskraften kommer till stor del att komma utifrån. Därför behöver vi ordna boenden för alla de som kommer hit för att arbeta med byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn. Lyckas vi dessutom få dem … Läs mer

Transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på erbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör dustrisatsningarna i Luleå Industripark. Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är … Läs mer

Kungörelse

Vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har SSAB EMEA AB ansökt om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till framtida stålproduktion inom SSAB:s befintliga verksamhetsområde, ett tidsbegränsat ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken, tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till temporär bortledning av grundvatten, bortledande av ytvatten och anläggande av en ny intagspunkt med … Läs mer

Två miljoner kronor till Luleåborna – skicka in dina idéer nu!

En uppfräschning av konceptet Luleåförslaget har gjort och nu kan du vara med och påverka kommunens framtid. Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sammeli, uppmanar Luleåborna till att göra sina röster hörda: – Det är medborgarna som äger kommunen, och det är viktigt att kommunen har en nära dialog med medborgarna och kan lösa de problem medborgarna ser. … Läs mer

Invigning av Kubben

tisdag 13/2 18-20 är ni hjärtligt välkomna på Invigning av Kubben!Kvällen bjuder på ett blandat program med bland annat semlor och programpresentation inför våren. Fullständigt program ser ni här nedanför. Hoppas vi ses 😊 Eva Bryggman Studiefrämjandet Norrbotten Verksamhetsutvecklare/Koordinator Aktivitetshuset Kubben Vxl. 010-222 10 20 Telefon: 010-222 10 23

Moskén på Hertsön – markaffär nära förestående

Moskén på Hertsön kan stå klar att ta emot besökare redan i november i år. Den förhoppningen hyser Norrbottens Islamiska center. En markaffär där stiftelsen Norrbottens islamiska center köper mark av Luleå kommun är nära förestående. På måndag ska samhällsbyggnadsutskottet ta upp ärendet som innebär ett godkännande av försäljning av en del mark på Hertsön, … Läs mer

Ytterligare 500 MW till industrisatsningarna i norra Sverige

Nya fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna gör att Svenska kraftnät kan öka tilldelningen med 500 MW effekt i Luleåområdet. ”Denna ökning kan vi genomföra utan att bygga nya ledningar och stationer utöver dem vi redan har kommunicerat”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät. Sedan tidigare har Svenska kraftnät … Läs mer