Badhusen som lever på lånad tid

Råneå badhus hotas av stängning – osäkert i Gammelstad Gammelstads badhus byggdes 1976 och har genomgått renoveringar för motsvarande över 40 miljoner kronor sedan början av 2000-talet. Helén Wiklund Wårell, chef för stadsbyggnadsförvaltningen, hänvisar till beslutet i kommunfullmäktige år 2016, när det klubbades att Hertsön skulle få ett nytt badhus. – Vi underhåller badhuset i … Läs mer

Entreprenörsbostäder i närområdet

På en del av Hertsöheden planeras det kortsiktigt för tillfälliga bostäder. Ytan som utreds på Hertsöheden omfattar en area om cirka 5 500 kvadratmeter. Att möjliggöra bostäder för hitresande arbetskraft är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Personerna som kommer hit är även potentiella inflyttare. I kommunens bostadsförsörjningsprogram står att kommunen ska … Läs mer

Grafitfyndigheten vid Vittangi uppvärderas större och djupare

Som del av prospektering av Vittangiområdet kan Talga nu uppvärdera det totala prospekteringsmålet till ett spann om 240–350 miljoner ton med 20–30% grafithalt. Detta exklusive redan bekräftade grafittillgångar om 35 miljoner ton. Gruvprojekt kan delas in i fyra olika faser; prospektering, planering, gruvdrift samt rehabilitering. Dessa faser beskriver en grov kronologisk ordning för gruvverksamhet, där … Läs mer

”Hertsöns badhus bästa exemplet på slöseri”

Kurirens ledarredaktion möter Anders Josefsson, som sedan 2010 är Moderaternas gruppledare i Luleå. Foto 2024-04-22 Vad skulle bli bättre om ni kunde leda en borgerlig majoritet? Kommunen skulle till att börja med hålla hårdare i slantarna. Badhuset på Hertsön är det bästa exemplet senaste åren på slöseri med skattepengar. Sett till totalkapaciteten i kommunen behövs … Läs mer

Projekt Malmporten – då öppnas anbuden

Malmporten innebär att vinterfarleden till Luleå ska muddras till 15,2 meters djupgående och en ny djuphamn ska anläggas. Sjöfartsverket och Luleå hamn ansvarar för olika delar i projektet. – Jag lovar er, med regeringen i ryggen, det här kommer vi att göra. Tvivla inte på det, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket när han … Läs mer

Amerikansk doldis tar järngrepp om svensk malm

Det är huggsexa om svensk järnmalm – och det är fler än Harald Mix-utmanaren H2 Green Steel som trängs i kön. Det har amerikanska Cargill insett. På kort tid har doldisjätten lyckats skaffa sig ensamrätt på all produktion från flera järnmalmsgruvor i Norden. Kampen om det svenska järnet hårdnar. Harald Mix stålutmanare H2 Green Steel … Läs mer

Beslut om tillfälliga entreprenörsbostäder

– Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Och den arbetskraften kommer till stor del att komma utifrån. Därför behöver vi ordna boenden för alla de som kommer hit för att arbeta med byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn. Lyckas vi dessutom få dem … Läs mer

Transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på erbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör dustrisatsningarna i Luleå Industripark. Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är … Läs mer