Byggstart för Luleå Industripark idag

Idag tog det australienska företaget Talga Resources första spadtaget för sin batterifabrik på Hertsöfältet. Detta betyder att etableringarna av Luleå Industripark tagit sin början. –Talgas byggstart på Hertsöheden är en milstolpe. Det som hittills har varit planering, tillståndsprocesser och markavtal har nu blivit ett riktigt bygge av en industri, sade Luleås kommunalråd Carina Sammeli. Det … Läs mer

E-Förslag

Bättre skyltning på g/c-vägar. Röstning avslutas 2023-08-21 Beskrivning Eftersom kännedomen om regler gällande gång- och cykelvägar är bristfällig bör kommunen sätta upp skyltar på regelbundna avstånd med aktuell information om vad som gäller. CYKLA HÖGER-PROMENERA VÄNSTER. Enkelt och tydligt. Till förslaget

Bygget av moskén på Hertsön försenas

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni att förlänga markanvisningen till stiftelsen Norrbottens Islamiska Center till den 30 september i år. Stiftelsen ges rätt att köpa cirka 5000 kvadratmeter mark på Hertsön för att bygga en moské. Kommunstyrelsens beslut har överklagats av Ingrid Vesterlund, Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i Luleå och … Läs mer

Elsparkcyklar förbjuds på gångbanor: ”Slutlekt”

Från den 1 september (2022) förbjuds elsparkcyklar på gångbanor, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). – Nu kan jag meddela att det är slutkört för elsparkcyklar på gångbanor, säger Tomas Eneroth under regeringens sommarfika. – Det skapar en ökad risk för olyckor. Jag har bevittnat hur många äldre och funktionshindrade känt en ganska stor oro när … Läs mer

Hertsödagen fullbokad på rekordtid

Norrbottens Kuriren Förra året blev det besöksrekord på Hertsödagen och intresset verkar hålla i sig. Försäljningsplatserna till loppisen tog slut snabbare än någonsin. Hertsödagen har funnits i omkring 20 år och bakom evenemanget står Luleå SK som gärna engagerar sig i olika event på Hertsön. – Några började prata om vi skulle hålla i en … Läs mer

Uniper prioriterar gas och förnybar el.

Sveriges regering vill bygga fler kärnkraftsreaktorer. Men det blir utan Uniper SE:s medverkan, enligt vd:n Michael Lewis. – Vi har för avsikt att behålla de anläggningar vi har, men vi kommer inte att investera ytterligare i kärnkraft, säger Michael Lewis i Düsseldorf enligt Bloomberg. Vattenfall och finska Fortum Oyj undersöker möjligheterna att att bygga små modulära … Läs mer

Harrvikens marina är i hamn

Striden om Harrvikens marina hamnade i förra veckan på Högsta domstolens bord (HD) Ansökan till HD gäller tillstånd till vattenverksamhet, muddring, byggande i vattenområde samt uppläggning av muddermassor. Beslutet från HD kom på tisdagsmorgonen: ”Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast”, står det att läsa i HD:s beslut. Striden har … Läs mer

Ändrad funktion för Lulebos prenumerationsmejl

På grund av Microsofts begränsningar gällande totalt antal mejl som kan skickas från samma avsändare under en dag tvingades Lulebo tidigare i år stoppa utskick av prenumerationsmejl gällande lediga parkeringsplatser och förråd. Denna åtgärd har tyvärr inte varit tillräcklig – våra system skickar fortfarande för många mejl varje dag. För att vi ska kunna garantera … Läs mer

Omledning av gång- och cykelvägar

Vi ska bygga om och bredda gång och- cykelvägar på Lerbäcken och Hertsön. Arbetet innebär att vi i etapper behöver stänga dessa medan arbetet pågår. Följ skyltar för omledning på plats. Arbetet startar på måndag 26 juni och pågår i ett svep fram till 14 juli. Därefter tar vi en semesterpaus och återupptar arbetet 7 … Läs mer