Hertsön i fokus – samhällsinformation på biblioteket

Vid olika tillfällen framöver ska biblioteket på Hertsön arrangera öppna träffar med samhällsinformation. Dessa träffar hålls för alla som vill veta mer om vad som är på gång på Hertsön och där ges också tillfällen för frågor. • Den 27 mars finns stadsbyggnadsförvaltningen på biblioteket för att berätta om nya Hertsöskolan, Luleå industripark och det … Läs mer

Nya skyltar och symboler i Lulebos miljörum

Branschorganisationen Avfall Sverige har, tillsammans med andra parter som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, tagit fram ett nytt skyltsystem som ska kunna användas över hela Norden. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige, än mindre i Norden. Det har varit ett problem, eftersom olika system och symboler på olika platser gör det … Läs mer

Nu sätts spaden i backen för bygget av Kronanvägen.

De boende har informerats via brevutskick och det har även gått ut ett pressmeddelande med mer detaljer kring byggstart och genomförande. Inledningen blir att fälla en del träd, vilket startas med inom kort. Det stora gatuarbetet drar sedan igång under våren i det treåriga projektet. I samband med uppstartsarbetet kommer ett körfält längs Skiljevägen att … Läs mer

Planerat boendemöte

Möte med Lulebo – för och med hyresgäster på alla Lulebo-adresser på Hertsön utom årgångshuset på Hertsötorget Tid: 2023-04-26 kl 17.00 Plats: nya mötesplatsen på Domherregränd 5 (gamla Servus-butiken) på Hertsön Inbjudan kommer via e-post I god tid inför varje möte skickar Lulebo ut en inbjudan via e-post med information om dag och tid för … Läs mer

Ny mötesplats på Hertsön under våren 2023

Lulebo arbetar för att skapa fler välkomnande mötesplatser för alla som bor och verkar på Hertsön. Under våren 2023 öppnas lokalen på Domherregränd 5 upp för möten, kreativitet och social gemenskap! Målet är att skapa en inkluderande plats där alla känner sig välkomna och där alla vill vara med och bidra till verksamheten. Lokalen kan … Läs mer

Dialogkafé 9 feb, 2023, Summering

En sammanfattning från det som kom fram under dialogkaféet den 9:e februari! Ni kan läsa sammanställd information för själva lokalen på sida 9-13. Temat var Social hållbarhet och stadsdelsutveckling i samverkan med lokala aktörer. Satsningen är kopplad till Lulebos utvecklingsarbete inom social hållbarhet och stadsdelsutveckling, där stärkt samverkan på platsen är nyckelordet. Hertsön är först … Läs mer

Isbrytarna byggs för metanol

Sveriges nya isbrytare ska förberedas för metanoldrift. De blir därmed världens potentiellt första isbrytare att köras på metanol. Nu går utvecklingsprocessen vidare till nästa fas. Beslutet att bygga minst två nya svenska isbrytare togs i slutet av förra året. Det första fartyget är planerat för leverans 2026 och nästa ungefär ett år senare. Nu pågår … Läs mer

Följ kommunfullmäktiges möten

Den sista måndagen i varje månad sammanträder kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ.. Mötena är öppna för allmänheten. Den som vill är välkommen att följa dem på plats i Stadshusets sessionssal. Nu har du också möjligheten att se mötet via direktsänd webb-tv, på https://lulea.se Kommunfullmäktiges möten Du är alltid välkommen att vara med och lyssna … Läs mer

Pågående huvudförhandlingen om Nunasvaara

Tisdagen den 31 januari 2023 startade huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om Talgas tänkta grafitbrytning vid Nunasvaara södra. Platsen är satt till Quality hotel på Storgatan i Luleå där domstolen för kommande veckor upprättat en provisorisk rättssal. De första förhandlingsdagarna bevakades av flera media vilka intervjuat såväl Talga som samebyarna och naturskyddsföreningen. Frågor dessa parter … Läs mer