Områdesgruppens oktobermöte

Områdesgruppens möte 2022-10-24 Bilaga Överenskommelse om Mötesplats monter, Hertsö galleria Luleå kommun hiar under många år skött hanteringen av Mötesplats monter som finns i Hertsö galleria. Den har fungerat som en informations och mötesplats för icke komersiella verksamheter i samverkan mellan olika aktörer …

Samråd gällande SSABs omställning i Luleå

SSAB planerar att ställa om den nuvarande stålproduktionen i Luleå, från masugn och koksverk till ett nytt integrerat elektrostålverk med ljusbågsugn, valsverk och vidareförädling. Denna teknik- och industriomställning är ett avgörande steg i omställningen till fossilfri stålproduktion. Samrådsutställning Information om samrådet och den planerade omställningen av verksamheten finns att ta del av i en utställning … Läs mer

Nya skisser på framtida Hertsöskolan

Idag presenterades nya skisser på hur framtida Hertsöskolan kan komma att bli. I förslaget från Luleå kommun föreslogs bland annat en ny totalyta för skolan och tillhörande fastigheter samt nya mått för sporthallen. Luleå kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen presenterade under onsdagen nya förslag till barn- och utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden om nya Hertsöskolan. I förslagen föreslår … Läs mer

Nu finns en digital kontaktväg till Elevhälsan

Från och med den 7 november går det att kontakta skolsköterskor och skolkuratorer via e-tjänsten Digital kontakt — elevhälsa för elever från årskurs 4. Det är en tjänst som eleverna kan använda dygnet runt, och personalen svarar dem inom 24 timmar på deras ordinarie arbetstid mellan 8 och 17 under helgfria vardagar. Elevhälsan har i … Läs mer

Spräng- och grävjobb på gång

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet. För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först … Läs mer

Hälsoprojekt för barn och unga inom hertsöområdet

Grundskolan vill ansöka om sociala investeringsmedel för att driva ett projekt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektet ska ge fler barn inom Hertsöområdet mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa. Det är ett av ärendena som tas upp vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 november. – … Läs mer

All hallows eve – alla helgons afton

Vilket datum ska man egentligen gå ”bus eller godis”? Traditionsexperten Mattias Axelsson har svaren. Högtiden har sitt ursprung på Irland och ordet halloween är en sammandragning av all hallows eve, alla helgons afton. Något som firades i skiftet mellan oktober och november när sommarhalvåret slutade och vinterhalvåret tog vid, berättar Mattias Axelsson. I USA firas … Läs mer

Bygglov för uppförande av en 36 m högt torn

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Net4Mobiity HB för nybyggnad av ett 36 meter högt ostagat torn samt en tillhörande teknikbod på fastigheten Fastigheten består av naturmark och är belägen vid Avaviksvägen i ena änden av Hertsöområdet. Åtgärden bedöms vara av allmänt intresse då masten möjliggör elektronisk kommunikation.

Är du intresserad av att medverka i studien?

År 2017 antog den svenska riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället. Inom forskningsprojektet Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik studerar vi platser och aktörer i Sverige för vilka omställningen … Läs mer

Nya Hertsöskolan

Förslag till bebyggelsestruktur och skolgårdsmljö Arkitekten beskriver förslaget: ”Den nya skolan, stadsdelsbiblioteket, fritidsgården och sporthallen på Hertsön består av flera byggnadskroppar som tillsammans bildar en helhet inom planområdet .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com